Ischemische hartziekten, ofwel coronaire hartziekten zijn de meest voorkomende vormen van hartziekten en worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairearteriën).

Ischemische hartziekten kunnen schade aan de hartspier veroorzaken waardoor het vermogen van effectief pompen van het bloed wordt beperkt. Een plotselinge, ernstige vernauwing of blokkade van het bloedvat kan lijden tot een hartaanval.

Risicofactoren die lijden tot ischemische hartziekten zijn

 • Roken
 • Familie achtergrond
 • Hypertensie
 • Obesitas
 • Hoog cholesterol
 • Diabetes
 • Gebrek aan fisieke inspanning
 • Stress

Symptomen van ischemische hartziekten

De eerste symptomen kunnen tientallen jaren op zich laten wachten. De meeste mensen met ischemische hartziekten merken pas iets wanneer de ziekte in een geavanceerde staat verkeerd. Symptomen van ischemische hartziekten zijn:

 • Angina pectoris: hevige druk of borstpijn. Over het algemeen aan de linkerkant wat regelmatig voorkomt naar fisieke inspanning of zware maaltijden.
 • Pijn in de nek of kaak
 • Pijn in de schouder of arm
 • Kortademigheid
 • Onregelmatig hartritme
 • Zwakheid, duizeligheid of misselijkheid
 • Zweten
 • Dalend inspanningsvermogen

Wanneer het bloedvat volledig wordt geblokkeerd door de ischemische aandoening kan het gebrek aan bloed en zuurstof lijden tot een hartaanval, die de hartspier gedeeltelijk vernielt. Als dit gebeurd is de electrische impuls die voor het hartritme zorgt niet naar behoren, wat voor onregelmatig hartkloppen zorgt. In sommige gevallen kunnen deze hartritmestoornissen levensbedreigend zijn. Coronaire hartziekten kunnen het hart beschadigen waardoor het vermogen voor efficiënt bloedpomen naar resterende organen wordt verminderd. Dit kan lijden tot hartfalen.

Indien u borstpijn heeft en er met name sprake is van kortademigheid, hartkloppingen, duizeligheid, misselijkheid en zweten, ga dan direct naar de dokter.

Oorzaken van ischemische hartziekten

Ischemische hartziekten onstaan wanneer de bloedstroom naar de hartspier wordt verminderd door gedeeltelijke of volledige blokkade van het bloedvat. Coronaire hartziekten kunnen worden veroorzaakt door het langzaam verkalken van de bloedvaten in de loop der tijd, of door plotselinge blokkade van bloedvaten.

Coronairearterieziekten (atherosclerose)

De meest voorkomende oorzaak van ischemische hartziekten is het gevolg van slagaderverkalking. Door de vernauwing of blokkade die daarvan het gevolg is ontstaat zuurstoftekort in de hartspier.

Bloedprop

Coronairearteriën kunnen ook worden verstopt door een bloedprop dat voor complete blokkade van het bloedstromen naar het hart zorgt en wat kan lijken tot een hartaanval. Wanneer een vaatje in de hersenen wordt geblokkeerd door een bloedpropje kan dit lijden tot een ischemische herseninfarct. Wanneer een bloedvaatje in de hersenen knapt kan dit lijden tot een hersenbloeding.

Kransslagaderkramp

Kransslagaderkramp is een vorm van hartspierinfarct dat wordt veroorzaakt door het samentrekken van bloedvaten wat de coronaire omloop aantast. Dit kan lijden tot Prinzmetal angina. Verkramping van de bloedvaten kan ook voorkomen bij mensen die lijden aan aandoeningen aan het immuumsysteem zoals bv. Lupus.

Overige ersntige ziektes

Ischemische hartziekten kunnen voorkomen wanneer stofwisseling van het hart wordt vergroot of wanneer de bloeddruk erg laag is als gevolg van bloedingen, infecties of andere ernstige ziektes.

Diagnose van ischemische hartziekten

Het is noodzakelijk om het medische dossier te bestuderen en aan te vullen met onderzoeken als

 • Elektrocardiogram
 • Bloedonderzoek
 • Echocardiografie
 • Inspanningstest
 • Nucleaire geneeskunde
 • CT Scan
 • Coronaire angiografie

Behandeling van ischemische hartziekten

Het behandelen van ischemische hartziekten brengt een verandering van levensstijl met zich mee alsmede het innemen van medicijnen, een mogelijke operatie en regelmatige controle. Uw artsen zullen u adviseren bij het aanpassen van uw levensstijl en bij het vermijden van risicofactoren. Het is belangrijk om regelmatig op controle te gaan en een vroege ontdekking en behandeling kan de bodem leggen voor een gezonder hart.

Indien aanpassing van de levensstijl niet voldoende is kan medicatie ervoor zorgen dat uw hart efficiënter werkt. In sommige gevallen zal chirurgisch ingrijpen noodzakelijk zijn om de bloedsomloop te verbeteren.

Angioplastiek (dotteren) en plaatsen van stents

De chirurg voert een onopgeblazen catheter ballon via de dijbeenslagader, spaakbeenslagader of de lies in door de bloedvaten totdat de blokkade wordt bereikt. Op dat moment wordt de ballon opgeblazen om het vat te verbreden en het bloed te laten stromen. Vaak wordt een stent geplaatst om de arterie permanent verbreedt te houden.

Bypassoperatie, coronaire arterie

Bloedvaten of aders van een ander deel van het lichaam worden naar de door atherosclerose aangetaste vernauwing aangelegd waardoor bloedtoevoer naar de geblokkeerde of gesloten arterie mogelijk is. Omdat dit een open hartoperatie inhoudt wordt dit enkel gedaan bij gevallen van vernauwingen van meerdere coronairearteriën.