De periodo tussen het merken van de eerste symptomen en drie uur daarna staat bekend als de acute fase. In deze tijdruimte is het van cruciaal belang dat men naar een ziekenhuis gaat voor medische behandeling ten einde de bloedstroom te herstellen en schadelijke gevolgen te beperken of vermijden.

Echter, uit een enquête gehouden de Verenigde Staten is gebleken dat patiënten onder de 45 jaar de ernst van een beroerte onderschatten en het moment om naar een ziekenhuis te gaan denken te kunnen uitsellen.

Onderzoekers vroegen meer dan duizend personen wat deze zouden doen binnen de drie uur na het merken van beroerte symptomen als zwakte, verstijfing, spraakgebrek o verlies van gezichtsvermogen. Enkel 1 op de 3 jongeren onder de 45 jaar gaf aan waarschijnlijk naar het ziekenhuis te gaan en een verrasend 73 % gaf aan te wachten om te zien of de symptomen verbeterden.

Neurologen benadrukken dat een spoedige behandeling van een hersenbloeding cruciaal is. De acute fase is zeer beperkt doordat de hersenen zeer gevoelig zijn voor het gebrek aan bloedstroming. Patiënten die langer wachten lijden de ernstigste gevolgen.

Ieder jaar vinden er 125.000 gevallen van hersenbloeding plaats in Spanje en 152.000 in Verenigd Koninkrijk. Deze hersenaandoening is nog altijd de tweede belangrijste oorzaak van sterftegevallen bij mannen en de eerste bij vrouwen. Tevens is beroerte de eerste oorzaak van invalidideit bij volwassenen in westerse landen daar de meeste patiënten schadelijke gevolgen lijden die in 40% van de gevallen zorgen voor belemmiring in het dagelijks leven.

Symptomen waar rekening mee dient worden gehouden

De meest voorkomende symptomen waar rekening mee dient worden gehouden en die de alarm slaan voor het zoeken van hulp zijn:

  • Plotseling verlies van kracht in gezicht, armen en/of benen (meestal aan één zijde van het lichaam).
  • Plotseling verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen.
  • Warrig spreken en denken.
  • Ernstige hoofdpijn zonder zichtbare reden.
  • Duizeligheid en evenwichtstoornissen.

In elk van deze gevallen en ook wanneer de symptomen korstondig zijn geweest is het van vitaal belang zo spoedig mogelijk naar een ziekenhuis te gaan omdat sommige behandelingen enkel kunnen worden uitgevoerd in een zeer korte periode na het begin van de symptomen.

In dit opzicht heeft IMED Hospitales richtlijnen ontwikkeld (Codígo Ictus) gebaseerd op het vroegtijdig herkennen van de symptomen van een beroerte met mogelijke ischemische oorzaak wat bestaat uit een spoedig uitvoeren van een Trombolyse. Deze spoedige handeling is fundamenteel om grotere herstelkansen te hebben na het lijden van een herseninfarct en de schadelijke gevolgen hiervan te vermijden. Het activeren van deze richtlijnen betekend deelname van veschillende afdelingen van het ziekenhuis zoals Spoeddienst, Intensive Care, Neuroradiologie en Neurologie.