Diabetes chirurgie geldig voor patiënten met diabetes type II

Patiënten met een BMI tussen 30 en 35 kg/M2 die hun diabetes type II niet correct op peil kunnen houden en tevens lijden aan gerelateerde aandoeningen.

Diabetes type II-patiënten met BMI hoger dan 35 kg/m2 onhafhankelijk van de huidige behandeling.

 

Wat is bariatrisch chirurgie: Insuline niet meer nodig

De bariatrische chirurgie is een behandeling gericht op het reduceren van obesitas die er toe lijdt tot beïndiging van diabetes type II met in veel gevallen als gevolg dat patiënten zonder, insuline verder kunnen leven.
Over het algemeen wordt gesteld dat hoe minder tijd men lijdt aan diabetes, hoe minder men gebruik heeft gemaakt van insuline, en hoe hoger de insulinereserve is, des te beter het resultaat van bariatrisch chirurgie zal zijn. Derhalve is het raadzaam dat wanneer de diagnose is bevestigd, deze chirurgie zo snel mogelijk plaats vindt.

Diabetes type II-patiënten

Diabetes type II-patiënten met BMI hoger dan 35 kg/m2 onhafhankelijk van de huidige behandeling.
Patiënten met een BMI tussen 30 en 35 kg/M2 die hun diabetes type II niet correct op peil kunnen houden en tevens lijden aan gerelateerde aandoeningen (hypertensie, slaapapneu of gewrichtsproblemen waarbij overgewicht een probleem is).

Hoe werkt de behandeling met Gastric Bypass

baypass diabetes surgery

Men voert een gastric bypass laparoscopisch uit. Met deze minimale invasieve techniek wordt d.m.v. kleine sneetjes in de buik de maag verkleint en het spijsverteringskanaal omgelijdt. Het betreft niet een expirementele behandeling maar een effectieve techniek, die al enkele jaren wordt gebruikt en waarvan de resultaten bekend van zij. De gastric bypass werd initieel gebruikt voor behandelingen voor obesitas, maar is een effectief middel voor bestrijding van diabetes mellitus type II gebleken.
De gastric bypass heeft een dubbele werking bij patiënten met diabetes. Aan de ene kant lijdt de behandeling tezamen met het volgen van voedseladviezen tot een belangrijk gewichtsverlies waarmee de aandoening beter onder controle kan worden gehouden. Aan de andere kant worden de maag en het spijsverteringskanaal aangepast wat lijdt tot beter werking van de organen die voor het glucose-niveau zorgen. Dit zorgt voor een betere controle van de diabetes, vrij snel na de operatie en zelfs voor men een groot gewichtsverlies heeft geleden.

Resultaten van de Diabetes chirurgie

Ongeveer 3 van de 4 patiënten die een operatie hebben ondergaan halen het herstel van normale glucosewaarden zonder aanvullende medicatie nodig te zijn. De resterende gevallen ondervinden een aanmerkelijke verbetering in de kwaliteit van het leven en in de controle van de ziekte, ondanks dat ze niet geheel onafhanklijk zijn van medicatie. Practisch alle patiënten die een operatie hebben ondergaan kunnen zonder insuline-injecties verder leven.


Dr. Pablo Enriquez

Dr. Pablo Enriquez is verantwoordelijk voor de Afdeling Bariatrische Chirurgie van IMED Hospitales. Hij beschikt over ruime ervaring over laparoschopische chirurgie van obesitas. Hij is tevens lid van de AECC (nationaal fonds ter bestrijding van kanker), waarvan hij voorzitter is in de provincie Alicante. Als docent is Dr. Enriquez aangesloten bij de afdeling Pathologie en Chirugie van de Universiteit Miguel Hernández en organiseert hij verschillende cursussen en congressen m.b.t. zijn specialiteit.