De beste vruchtbaarheidsklinieken moeten voor hun vruchtbaarheidsbehandelingen over een veelzijdig team van professional beschikken, waaronder zich gynaecologen, embryologen, genitici, urologen, verpleegkundigen, anesthesisten, psychologen en medische assistenten bevinden, om de patiënt zoveel mogelijk aandacht en steun te bieden.

Zich baserend op de expertise in IVF-behandelingen moeten deze professionals de patiënten voorzien van alle benodigde informatie over het proces en al hun wetenschappelijke kennis toepasssen om het uitvoeren van de behandeling zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Het is erg belangrijk om de patiënt gedurende het proces te ondersteunen. Vaak wordt er aan hun mentale toestand gedacht voor de uitkomsten van de vruchtbaarheidsbehandeling.

Er zijn verschillende gespecialiseerde methoden om onvruchtbaarheid te behandelen. Daarnaast bestaan er therapieën die gericht zijn op vrouwen zonder partner of homoseksuele vrouwelijke koppels. Enkele van deze vruchtbaarheidsmethoden omvatten:

  • Intra-uteriene inseminatie (IUI),
  • IVF met eiceldonatie met gebruik van sperma van de partner of van donorsperma,
  • Embryodonatie of ´gedeeld moederschap´ met de ontvangst van eicellen van een partner

Gedeeld moederschap

Zoals de naam al doet vermoeden is de voornaamste unieke eigenschap van deze IVF-behandeling in het feit dat beide vrouwen deelnemen aan de vruchtbaarheidsbehandeling. In de eerste fase van het proces ondergaat een van beiden ovariële stimulaite om eicellen te leveren. Deze worden uit haar eierstokken gehaald door middel van ovariële punctie, om later bevrucht te worden ´in vitro´ (in een buis) met donorsperma van de spermabank. Hiermee lijkt dit sterk op een reguliere IVF-behandeling. In de praktijk worden echter in de tweede fase bevruchte eieren of embryo´s operatief ingebracht in de baarmoeder van de tweede vrouw, die het kind zal dragen in haar baarmoeder en uiteindelijk baren.

Op deze manier nemen beide vrouwen actief deel aan het bevruchtingsproces, en kunnen beiden worden aangemerkt als biologische moeders van hun toekomste kind: De eerste is de genetische moeder en de tweede de draagmoeder.

*Alle behandelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige Spaanse wetgeving, namelijk de wet 14/2006 van 26 mei, omtrent het omgaan geassisteerde voortplantingstechnieken. Deze wet schrijft volledige anonimiteit van de gametendonoren voor om ervoor te zorgen dat hun identiteit intact blijft. Spermadonatie wordt gezien als een altruïstische daad, zonder enige aanspraak op het vaderschap.

Hoe verloopt het proces van IVF?

In vitro fertilisatie, meestal afgekort als IVF, is een van de methoden die tot de geassisteerde voorplantingstechnieken behoort om onvruchtbaarheid te behandelen en heeft een redelijk hoog slagingspercentage. De term ´in vitro´ betekent letterlijk ´in een glas´. Het verwijst naar het proces waarbij de eicellen van de vrouw worden bevrucht onder kunstmatige omstandigheden, dat wil zeggen buiten haar baarmoeder.

Tijdens de eerste fase van de IVF-behandeling neemt de patiënt medicijnen om haar natuurlijke menstruele cyclus de onderdrukken. Zodra dit is bereikt, moet ze beginnen met regelmatige injectie van hormonen genaamd FSH (Follikel Stimulatie Hormoon). Dit hormoon heeft als doel het aantal geproduceerde eicellen in de eierstokken te verhogen. Echo-onderzoek wordt gebruikt om te bepalen of de follikels voldoende groei vertonen. Als dit het geval is, krijgt de patiënt een dosis van het hormoon hCG (Humaan Choriogonadotrofine) toegediend, om haar eicellen te rijpen. Daarna kunnen de eicellen van de patiënt worden gewonnen voor bevruchting.

De eicelwinning vindt plaats onder een vaginale echografische controle om de ovariële follikels te lokaliseren. Verder wordt er via de vagina een naald in elk van de eierstokken ingebracht om de eieren te verzamelen. Tijdens dit proces wordt de patiënt verdoofd. In de tussentijd wordt een spermamonster van de mannelijke partner of een donor verzameld en afgeleverd bij het laboratorium. Dit monster ondergaat een zeer zorgvuldig selectieproces dat wordt aangeduid als ´wassen´. De geselecteerde sperma wordt vervolgens gemengd met de verkregen eicellen in een laboratoriumschaaltje. Als voorkomt dat de sperma van de partner te zwak is, zal elk ei afzonderlijk moeten worden geïnjecteerd om het bevruchtingsproces te stimuleren. Dit is de zogenaamde intracytoplastische sperma-injectie (ICSI). Als bevruchting eenmaal plaatsvindt en de eieren beginnen te groeien, zullen maximaal drie bevruchte eitjes worden geselecteerd en worden ingebracht in de baarmoeder van de patiënt.

Deze procedure staat bekend als embryo transfer en vereist geen anesthesie. Geselecteerde embryo´s worden zorgvuldig in een dun buisje geplaatst en ingebracht in de baarmoeder van de vrouw. Andere overgebleven embryo´s worden ingevroren voor het geval dat zich geen succesvolle zwangerschap voordoet.

De veiligste en succesvolste manier om zwanger te raken

Vandaag de dag zijn de meeste klinieken die vruchtbaarheidsbehandelingen aanbieden begonnen met het garanderen van de zwangerschap. Ze hebben speciale pakketten gecreëerd die vruchtbaarheidsbehandelingen met eiceldonatie omvatten, met als enige doel om koppels te helpen om hun doel te bereiken: ouders worden, en om een zwangerschap te garanderen.

Vruchtbaarheidsklinieken die proberen de verwachtingen van de patiënten te overtreffen bieden een volledige terugbetaling van het geld als de vruchtbaarheidsbehandeling niet in een succesvolle zwangerschap resulteert.

In onze VITA vruchtbaarheidskliniek bieden wij een speciaal pakket aan, genaamd BONOFIV, dat uit vier volledige IVF-cycli met eiceldonatie bestaat. Deze omvatten de transfer van bevroren embryo´s wanneer resterende embryo´s van voorgaande cycli zijn bewaard. Zolang er bevroren embryo´s beschikbaar zijn, is er geen behoefte aan een nieuwe eiceldonatie. Niettemin zal de patiënt alle nodige aandacht krijgen van ons meertalig VITA medisch team dat gespecialiseerd is in reproductieve geneeskunde en geassisteerde voortplanting. Als technieken zoals de eerder beschreven ICSI nodg blijken te zijn, worden deze inbegrepen. Bovendien wordt ook de mogelijke bevriezing van mannelijk sperma om een extra zaadextractie op te slaan ingebrepen. Daarnaast bevat het Bonofiv pakket alle noodzakelijke echo-onderzoeken die nodig kunnen zijn voor de hele vruchtbaarheidsbehandeling.