Grensoverschrijdende zorg, het algemene principe is: “Als u er hier recht op hebt, kunt u het daar krijgen”, maar… Patiënten wachten nog altijd langer dan hun recht is op hun operaties in meerdere EU-landen.

Patiënten wachten nog altijd langer dan hun recht is op hun operaties in meerdere EU-landen. In Engeland toont het rapport van The Patients Association van juni 2013 dat er een afname in het aantal volbrachte procedures plaatsvindt en een opmerkelijke toename van de wachttijden voor electieve ingrepen. De nationale opdrachtgevende autoriteit, NHS England, deelt in hun contracten voor 2013-2014 straffen uit voor het opbouwen van een te lange wachtlijst voor patiënten. Desondanks wijst alles op een oenemende druk op de wachttijden. Eind juni 2013 hebben data van NHS Gooro aangetoond dat 161.503 patiënten langer aan het wachten waren dan de volgens de statuten maximale standaard van 18 weken. Dat is een toename van 15% van de 141.000 patiënten van eind december 2012. Aan het einde van september is het aantal patiënten 168.951, een toename van 20%.

De richtlijn is geïmplenteerd door alle EU-lidstaten op 25 oktober 2013.

Het algemene principe is: “Als u er hier recht op hebt, kunt u het daar krijgen”, maar… Lidstaten beschikken nog altijd over discretionare bevoegdheid om de geplande behandeling in een andere lidstaat toe te staan, behalve in de gevallen waarin het “onnodige oponthoud” relevant is – dat wil zeggen waar de behandeling niet kan worden verstrekt door het nationale gezondheidsstelsel binnen een tijd die medisch gezien aanvaardbaar is op basis van een objectieve klinische beoordeling van de patiënt en zijn/haar individuele omstandigheden. In dit geval moet de toestemming worden verleend. Het Engelse ministerie van Gezondheidsszorg heeft informatie gepubliceerd waarin de rechten van de patiënt worden uitgelegd en het NHS helpt om de verplichtingen van de richtlijn te begrijpen. NHS England is het nationale punt van contact en heeft de indexen met gedetailleerde informatie gepubliceerd.

Of de wachttijd medisch aanvaardbaar is moet worden gebaseerd op een objectieve medische analyse van de omstandigheden van de patiënt, inclusief zijn medische geschiedenis, de hoeveelheid pijn van de patiënt, handicap, ongemak of ander leed veroorzaakt door de aandoening; tevens op in hoeverre deze pijn, handicap of ongemakken het voor de patiënt onmogelijk of zeer moeilijk maken om met zijn dagelijkse leven door te gaan; en de mate waarin de dienstverlening in staat zou zijn om de pijn te verlichten en de handicap, het ongemak en het leed te verminderen.

De hervorming van NHS in april 2013

Of de wachttijd medisch aanvaardbaar is moet worden gebaseerd op een objectieve medische analyse van de omstandigheden van de patiënt, inclusief zijn medische geschiedenis, de hoeveelheid pijn van de patiënt, handicap, ongemak of ander leed veroorzaakt door de aandoening; tevens op in hoeverre deze pijn, handicap of ongemakken het voor de patiënt onmogelijk of zeer moeilijk maken om met zijn dagelijkse leven door te gaan; en de mate waarin de dienstverlening in staat zou zijn om de pijn te verlichten en de handicap, het ongemak en het leed te verminderen.

Nationaal gezien, verleent NHS de gespecialiseerde diensten, primaire zorg, penitentiaire zorg en diensten voor de strijdkrachten. Het heeft 27 teams maar is een organisatie, die als een model en onder een raad opereert.

IMED Ziekenhuizen

IMED Ziekenhuizen is constant bezig met het verbeteren van de onze geïntegreerde zorg door de patiënt om beoordelingen te vragen over een aantal relevante indicatoren. Deze indicatoren kunnen gebaseerd zijn op aanbevelingen van richtlijnen, maar het toevoegen van meningen van patiënten (PREMs – Patient Reported Experience Measures) leidt tot een completer beeld van de patiëntgerichtheid.

Het wordt beoordeeld op basis van acht dimensies met betrekking tot patiëntgerichtheid: toegang, follow-up, communicatie & respect, betrokkenheid familie en patiënt, informatie, coördinatie, fysieke ondersteuning, en emotionele en psychologische ondersteuning.

Onderzoek ( http://www.patientsorganizations.org/attach.pl/1438/1332/) heeft uitgewezen dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering in alle opzichten. Informatie-indicatoren omvatten de gerichtheid en follow-up van diagnostische procedures, voor- en nadelen van behandelingsopties, schattingen van mogelijke oorzaken van ziekte, goed eten, opties voor pijnstillers, risico´s voor anesthesie en voor emotionele steun, en de mogelijkheid van een second opinion.

IMED Ziekenhuizen voeren empirisch onderbouwde PREM acties uit met de beschikbare longitudinale nationale gegevens voor benchmarking – data gebaseerd op Picker in de NHS en op PASOPP in Noorwegen. Versneld herstel na een operatie (ERAS, Enhanced recovery after surgery), een goed georganiseerd, geoptimiseerd zorgpad voor arthroplastiek van de onderste ledematen, en een enorm aantal andere chirurgische procedures hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen voor de patiënten op verschillende klinische gebieden en een korter ziekenhuisverblijf.