HOSPIMAR 2000, S.L.  (vanaf heden IMED) is eigenaar van de webpagina:
www.imedtreatmentsabroad.com
IMED garandeert maximale bescherming van de gegevens waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven.
Volgens de Ley Orgánica 15/1999, van 13 december, over de bescherming van persoonlijke gegevens, verzamelt IMED gegevens van de gebruikers, en deze worden in verschillende webformulieren opgeslagen door HOSPIMAR 2000 S.L. (de beheerder). Deze gegevens worden gebruikt voor sanitaire, administratieve, accountant- en reclame redenen. Ook worden deze gebruikt om betere service en informatie te geven. IMED garandeert het recht op inzage, correctie, annuleren en recht om bezwaar uit te oefenen, op het adres van HOSPIMAR 2000 S.L., C/ PEDRO DE VALVIVIA nº31, 28006 te MADRID. Ook kunt u een schriftelijk bericht naar het volgende e-mailadres sturen: arco@imedhospitales.com.

IMED garandeert alle mogelijke maatregels te nemen om de gegevensgeheimhouding, integriteit en zekerheid van uw persoonsgegevens te behouden, en er voor te zorgen dat deze niet verloren raken, veranderd of behandeld worden, of niet geautoriseerd toegankelijk zijn op internet.
Daartoe en volgens de Real Decreto 1720/2007 de l21 de diciembre omtrent het Reglament van de LOPD, heeft IMED een document opgesteld onder de naam ‘Documento de Seguridad de la compañía’ waarin alle veiligheidsmaatregels staan waaraan alle IMED medewerkers zich dienen te houden.

Wettelijke Informatie

Volgens het artikel  10 van de wet 34/2002, van de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Spaanse wet over informatie en elektronische handel), informeren wij al onze gebruikers en clienten dat alle wettelijke informatie over de vennootschap zich bevindt op de webpagina:
www.imedtreatmentsabroad.com

Naam van de firma: HOSPIMAR 2000 S.L.
Land: España (Spanje)
Vestiging: Calle PEDRO DE VALDIVIA, nummer 31 te Madrid.
Geregistreerd in het Spaans Handels Register: Geregistreerd in het handelsregister van  Madrid,
boek 17.443, folio 30, vak 3ª, blad M-299.362
Nummer: B-96827050
Contactgegevens: Telefoon: (+34) 966 87 87 82 – e-mail: info@imedhospitales.com
Gedragscode: eigen
Informatie datum:  8/5/2014