Bewegingsstoornissen

Bewegingsstoornissen zijn relatief veel voorkomende ziektes, die de laatste jaren door de stijgende vergrijzing van de bevolking sterk zijn toegenomen. De oorzaak van bewegingsstoornissen ligt bij een stoornis in de hersencellen die deze lichaamsfunctie regelt.
Door deze stoornis zorgen bepaalde hersenstoffen voor hyperstimulatie van het zenuwstelsel die zorgt voor bewegingscoördinatie. Door deze hersencellen te kennen, kunnen we terapeutische behandelingen aangaan om de stoornissen te remmen en hiermee de levenskwaliteit van onze patiënten te verbeteren.

Ziekte van Parkinson

De meest voorkomende vorm van bewegingsstoornissen is Parkinson. Bij de ziekte van Parkinson treedt een verstoring op van de werking van de cellen in de zwarte kern.

Symptomen van Parkinson zijn: trillen van handen, benen, kin of tong; trager worden van bewegingen (bradykinesie) en “Bevriezen” van benen tijdens het lopen. Dit alles is zeer belemmerend voor de patiënt.

De gebruikelijke basis van medische behandeling van Parkinson rust op het medicament Levodopa. Echter is bewezen dat 5-10 jaar na gebruik er complicaties optreden bij patiënten, zoals plotselinge wisselingen (“on-off-effecten”) van de werking (periodes van effectiviteit worden afgewisseld met periodes waarbij het geen effect heeft), en bijvoorbeeld dyskinesie, waarbij onwillekeurige bewegingen optreden. Na aanleiding van deze beperkingen wordt steeds vaker weer gekozen voor chirurgie als behandeling van deze belemmerende, motorieke complicaties.

Chirurgie van bewegingsstoornissen en Parkinson

Chirurgie van bepaalde hersenstructuren is een effectief therapeuthisch hulpmiddel voor patiënten met Parkinson of andere neurologische ziektes die bekend staan als bewegingssoornissen.

De resultaten van chirurgie zijn, indien de patiënt hiervoor in aanmerking komt (op basis van internationaal vastgestelde maatstaven) positiever, vergeleken met farmacologische behandeling. Deze resultaten verminderen de symptonen van trillen, bradykinesie en het “bevriezen” van benen tijdens het lopen, met als gevolg een verbetering van de levenskwaliteit van rondom 70%.

Het trillen is een van de symptomen die zeer goed behandelt kan worden. Chirurgie van de Thalamus zorgt voor een vermindering van het trillen van 85%.

Een andere vorm van bewegingsstoornis is Dystonie. Deze kenmerkt zich door aanhoudende en zeer pijnlijke samentrekking van spieren of spiergroepen veroorzaakt door een stoornis in het zenuwstelsel. Door middel van chirurgie kunnen symptomen van dystonie aanzienlijk worden verminderd. De gemiddelde verbetering is 60%.

Hoe wordt dit gedaan

Deze chirurgie vindt gebruikelijk plaats nadat farmacologische behandeling niet heeft gewerkt of niet het gewenste resultaat is bereikt.

Bij chirurgie van Parkinson of bewegingsstoornissen worden elektroden in de hersenstructuur, die door de ziekte is aangetast en de oorzaak is van de symptomen, geïmplanteerd. De symptomen van de aandoeningen verminderen of verdwijnen volledig na behandeling waardoor de kwaliteit van het leven van patiënten aanzienlijk verbeterd.

Gedurende de eerste fase van de ingreep zal worden vastgesteld welke hersenstructuur dient worden te behandelt om de doelstelling te berijken. Door middel van een systeem dat te vergelijken is met een gps-systeem kan men het terapeutische doelwit kiezen en de exacte punten uitkiezen waar de stimulerings-electroden dienen te worden geïmplanteerd.

Gedurende de tweede fase, en terwijl de patiënt bij bewustzijn is, worden de electroden (die onderhuids worden geïmplanteerd) aangesloten wat de mogelijkheid biedt om de ingreep op ieder moment onder controle te hebben.

Wanneer de chirurgen hebben vastgesteld dat de procedure correct is afgesloten worden de electroden onder de huid verborgen.

10-12 dagen na de ingreep begint de stimulatie die het mogelijk maakt om de symptomen van de patiënten te controleren. Zowel de patiënten als de familieden kunnen de volledige procedure op comfortabele wijze doorlopen met dank aan de faciliteiten van IMED. Na 4 o 5 dagen kan de patiënt weer naar huis.

parkinson disease surgery