Har du fortsatt kjent ROPA-teknikken? ROPA (mottak av ubefruktede egg fra partneren, eller partnerinseminasjon) er en teknikk i assistert befruktning som gjør at gifte par av samme kjønn deltar i å skape en familie. Denne behandlingen gjør at en av kvinnene i par for å gi hennes egg (det genetiske materialet som er overlevert til baby) og den andre kvinnen skal bli graviditet.

I denne videoen vår kollega Maud Lybaert, personlig assistent ved klinikken VITA, forklarer oss denne behandlingen.

ROPA behandlingsfaser

  1. En av kvinnene i paret er den som gjennomgår ovarial stimulering lik konvensjonell in vitro-fertilisering. Målet er å utvikle flere follikler for å få et høyt antall ubefruktede egg og dermed øke sjansene for suksess.
  2. Når flere follikler har nådd riktig størrelse, og det finnes et tilstrekkelig antall oocytter, fjerner fruktbarhet spesialist modne oocytter gjennom follikulær punktering.
  3. Disse ubefruktede egg vil bli inseminert med anonym sæddonasjon, ved konvensjonell IVF eller ICSI.
  4. Den resulterende embryo overføres til partnerens livmor.

Det blir stadig vanligere at kvinnelige homofile par ønsker å starte en familie og at de bare kan komme gjennom assistert befruktning som IVF. På sykehusene IMED tilbyr vi disse kvinnene ikke bare muligheten for å bruke en mannlig donor for å bli gravid, men også mulighet for mottak av oocytter av partner. Med ROPA-teknikken er assistert befruktning mulig for homofile par.