IMED Sykehus tilhører den spanske Forening for Fertilitet, en organisasjon som oppfordrer fertilitetsstudier. Denne organisasjonen publiserer jevnlig statistiske analyser på assistert befruktning, hvor 141 spanske sentre blir involvert, og hvor oppnås interessante fakta om suksessraten ved assistert befruktning.

I denne artikkelen vil man vurdere den tekniske suksessraten på in vitro-fertilisering (IVF). Denne typen behandling består i follikulær punksjon av oocytter for å bli befruktet i laboratorium ved konvensjonell IVF (oocyttene i kontakt med sædceller) eller ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon; inseminasjon er utført av en spesialist gjennom en mikronål), for å få et passende antall embryoer av god kvalitet som skal senere overføres til livmoren.

For in vitro-fertilisering brukes det egne oocytter eller en anonym donor. Disse ubefruktede egg kan fryses ned for å forsinke morskap for personlige, arbeid- eller familiære årsaker med maksimal sikkerhet.

Som man ser nedenfor, IVF-behandling anbefales for kvinner som har fertilitetsproblemer (eggløsningsproblemer, blokkerte eggledere, endometriose), spesielt hos kvinner over 35 år, hvor sannsynligheten for å bli gravid naturlig er svært lav. IVF med eggdonasjon, analysert i detalj, kan øke suksessraten for graviditet. Videre er bruk av nedfrosne embryoer et interessant alternativ for kvinner som ønsker å forsinke morskap.

Suksessrate på IVF med egne embryoer

Embryooverføring per punksjon 82,4%
Graviditetsrate per embryooverføring 37,9%
Fødselsraten per embryooverføring 22,2%
Prosent av inseminerte ubefruktede egg 76%
Fertilitetsrate 67,2%
Aborter 21,4%
Ektopisk svangerskap 2,6%
Enkeltfødte 76,1%
Alder under 35 år gammel mellom 35 og 39 år 40 år eller mer
Graviditetsrate per syklus 20,9% 15,6% 6,6%
Graviditetsrate ved embryooverføring 43,5% 36% 24,6%

Suksessrate på IVF med nedfrosne egne embryoer

Embryooverføring etter embryo tining 91,5%
Graviditetsrate per embryooverføring 31,7%
Fødselsraten per embryooverføring 17,9%
Aborter 27,7%
Ektopisk svangerskap 1,5%
Enkeltfødte 80%
Alder under 35 år gammel mellom 35 og 39 år 40 år eller mer
Graviditetsrate per embryo tining 33,8% 28,7% 22,2%
Graviditetsrate per embryooverføring 36,3% 31,2% 25,3%

Suksessrate på IVF med eggdonasjon

Embryooverføring per antall mottatt embryo 92,6%
Graviditetsrate embryooverføring 53,4%
Fødselsraten per embryooverføring 31,7%
Inseminert ubefruktede egg 80,9%
Fertilitetsrate 73,6%
Aborter 22,1%
Ektopisk svangerskap 0,9%
Enkeltfødte 68,9%
Alder under 35 år gammel mellom 35 og 39 år 40 år eller mer
Graviditetsrate per syklus 47,9% 50,7% 49,2%
Graviditetsrate per embryooverføring 52,5% 54,6% 53,1%

Suksessrate på IVF med eggdonasjon av nedfrosne embryoer

Embryooverføring av frosne egg 95,4%
Graviditetsrate per embryooverføring 39,3%
Fødselsraten per embryooverføring 22,5%
Aborter 27,2%
Ektopisk svangerskap 0,9%
Enkelfødte 80%
Alder under 35 år gammel mellom 35 og 39 år 40 år eller mer
Enkelfødte 37% 38% 37,5%
Graviditetsrate per embryooverføring 38,8% 39,8% 39,3%