Spania har oppnådd i 2014 en ny økning i antall organdonasjoner og transplantasjoner, med 4360 transplantasjoner og 1682 donorer – 36 donorer pr. million mennesker – i henhold til Verdens transplantasjonsregister. På denne måten befestes Spania som verdensleder i transplantasjoner og organdonasjon for 23 år siden.

I følge rapport fra Organización Nacional de Trasplantes (ONT) i 2014, 4,360 transplantasjoner ble utført i Spania, og spanske kirurger og leger var en anerkjent over hele verden. I følge disse dataene er 4% av alle transplantasjoner i verden og 14% av EU transplantasjoner gjort i Spania. Nyre- (5%) og hjertetransplantasjoner (6%) har økt i særdeleshet.

Antallet organtransplantasjoner i Spania i 2014

Antallet organtransplantasjoner i Spania i 2014 var:

  • 2678 nyretransplantasjoner;
  •  1068 levertransplantasjoner;
  • 262 lungetransplantasjoner;
  • 265 hjertetransplantasjoner;
  •  81 bukspyttkjertel transplantasjoner;
  • 6 tarmtransplantasjoner.

Donorraten i Spania i 2014

Donorraten økte med 1,6%, takket være gavmildheten til 1682 givere. Dette antalletdonorer, 36 pr. million mennesker, er godt over gjennomsnittet i EU (19,5) og i land somFrankrike (26), Italia (21,7), UK ( 21), Tyskland (10,7) eller USA (25,8). Dette er et godteksempel på de gode resultatene av helsesystemet, hvor de spanske donorene stoler på dereshelsevesen. Til tross for disse gode tall, må man huske at antall givere bare dekker 10% avbehovet for transplantasjon, i følge Verdens helseorganisasjon.

Disse tallene bare forsterker dataene fra Verdens helseorganisasjon, hvor Spania inntar 7.plass på verdens helserangering. Faktorer som nivået av livs- og sykehuskvalitet gjør Spania tilen ideell helsedestinasjon.