Hvis du ikke følger IMED Youtube-kanalen ennå, nå kan du gjøre det. På denne videokanalen publiserer dette nettverket av private sykehus i Spania informasjon om nye medisinske behandlinger i Spania, helsetjenester i Spania, intervjuer med anerkjente leger, informasjon om helsetjenester i utlandet, helsebehandlinger i Spania og andre helsetips.

Her kan du abonnere på denne kanalen, der du skal finne en spilleliste på ditt eget språk:

Sykehusgruppen IMED Hospitales tilbyr utmerkede medisinske tjenester, orientert til skandinaviske pasienter, for å få rimelig og god behandling i Spania.

Her finner du videoer om følgende medisinske spesialiteter: